yeşili ve maviyi bize emanet edilen ilk günler kadar saf ve temiz hale getirmeye çalışalım
Aktif karbon nedir ?

Karbon yeryüzündeki en çok bileşik yapan elementtir. Karbon tüm organik bileşiklerde temel yapı taşlarının oluşumunu sağlar. Aktif karbon üretiminde birçok organik hammadde kullanılır. Aktif karbon imalatında tercih edilen hammaddeler ve üretim yöntemi ilgili kullanım alanı, prosesin yapısı, ortamdan uzaklaştırılacak istenmeyen maddelerin özellikleri, maliyet unsurları faktörlerine göre tercih edilir. Üretim yöntemi temel olarak buharla aktifleştirilmiş veya kimyasal olarak aktifleştirme olarak ikiye ayrılabilir. Hammadde seçiminde ise orman yangını ve selüloz artıklarından, odundan, meyve çekirdeklerine, kömür veya hayvansal kökenli kan veya serumlarından elde edilir. Burada seçim tamamen kullanım yeri ile ilgilidir. Fiyatlar arasındaki büyük farklara rağmen kömürden elde edilen aktif karbonun kandan elde edilen aktif karbona herhangi bir üstünlüğü yoktur. Burada seçim tamamen kullanım yeri ile belirlenir.

TEKNOPARK AKTİF KARBON üretimini hindistan cevizi kabuğu, odun ve kömüre dayalı yapmaktadır. Özenle seçilen hammaddeler ön bir işlemden geçirilip aktivasyona hazır hale getirilir. Üretim yani aktivasyon işlemleri el değmeden yerine getirilip ciddi bir laboratuar kontrolünden geçtikten sonra kullanıma sunulur.

Yapılan aktivasyon işlemleri sonucunda moleküler boyutları ve gözeneklerinin dizilişi ile güçlü bir adsorbant elde edilir. Bir elektron mikroskobu ile izlendiğinde gözenek gelişimi açıkça görülebilir. Uyandırdığı izlenim bir banyo süngeri gibidir. Küçük hacimde olmasına karşılık, gözeneklerin bu yüksek konsantrasyonu şaşılacak bir alana sahiptir. Örneklemek gerekirse bir çay kaşığı kadar AKTİF KARBON un iç yüzeyi yaklaşık bir futbol sahasının alanına sahiptir ki buda çok yüksek adsorbsiyon özelliğini açıklar. Aktive edilmiş karbon (800-1600 m2/gr BET N2) değerlerini taşır.

Bu çok geniş iç alan, un yegane yeteneğinin, bileşiklerin geniş bir kısmının hem gaz hem de sıvı fazdan adsorbe etmek olduğu sonucunu verir. Hedef bileşik, AKTİF KARBON la temas ettirilir ve iç gözenek yapısına nüfuz eder. Aktif karbonun iç yüzey alanı, bileşiği gözenek yapısına hapseden zayıf Van der Waals kuvvetlerini gösterir.

Adsorbtion, moleküllerin gaz ya da sıvı fazdan, bir katı yüzeye transferi olarak tanımlanır.

Aktif karbon uygulamaları, kimyasal teknoloji (impregnation) kullanılması ile önemli ölçüde genişletilebilir. Bu işlem “chemisorbtion” olarak adlandırılır.

Su Arıtımı :

Su, dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan ve bütün yaşam formlarının varolmasını sağlayan en önemli bir etmen olduğu halde, endüstriyel atıklar bu değerli kaynağın kirlenmesine neden olabilmektedir.

Aktif karbonun suyla ilgili türü, suda çözünen organik kirliliği yok edebilmekte ve doğal saflığı sağlayabilmektedir. Halen dünyanın pek çok kent suyu arıtım tesisleri, tat, koku, renk ve toksik kirleticilerin sudan ayrıştırılmasında aktif karbon kullanmaktadırlar.

Endüstriyel uygulamalarda ise aktif karbon; bira ve gıda üretimi için, yüksek saflıkta su sağlanması gereken yarı-iletken teknolojisinde, araç yıkama su sirkülasyon sistemlerinin deterjan uzaklaştırmasında, ve yer remeditasyon projelerinde toksik bileşiklerin adsorbsiyonunda kullanılmaktadır.

Aktif karbonun bu türü, kömür, hindistan cevizi kabuğu veya odundan elde edilebilmekte,

granül ya da toz olarak üretilebilmektedir.

TEKNOPARK AKTİF KARBON sahip olduğu teknoloji ile dünya standartlarında bu tür AKTİF KARBON üretimini titizlikle gerçekleştirmektedir....
 
 

Eko sistem ve Çevre :

Gezegenimizdeki havanın saflığı en yüksek derecede önem taşımaktadır. Uçucu organik bileşiklerin uzaklaştırılması için geliştirilen aktif karbon türü bulunduğu gibi inorganik kirleticiler için de karbon kullanılabilir.

Aktif karbon ev kullanımında, istenmeyen kokulardan kurtulmak için, endüstriyel alanda ise, birçok üretim işleminden uçucu solventlerin geri kazanılması ve kontrol etmek için güvenle kullanılmaktadır.

Nükleer enerji santrallerinde, serbest bırakılan radyoaktif metil iyodid kimyasal olarak impregne edilmiş aktif karbonla kotrol altında tutulmaktadır.

Solunum aygıtlarında (respiratör) ve gaz maskelerinde aktif karbon, endüstriyel çözgenlerden, asit gazlarından, amonyaktan ve kimyasal mücadelede kullanılan maddelerden, kimyasal ve biyolojik savaşta kullanılan gazlardan maksimum kişisel korunmayı garanti altına alır. 1. Dünya savaşında neredeyse her askerin yanında klor gazından korunmak için kullanılan gaz maskelerinde kullanılan tek madde aktif karbondu ve bu madde milyonlarca sivil ve askerin hayatını kurtarmıştı.

Bu tür aktif karbon odun bazlı ve hindistan cevizi kabuğundan elde edilerek, granül ya da toz olarak kullanılabilir.

TEKNOPARK AKTİF KARBON sahip olduğu teknoloji ile dünya standartlarında bu tür AKTİF KARBON üretimini titizlikle gerçekleştirmektedir...

Lütfen görüş, önerileriniz, istekleriniz için bize ulaşın 
e-mail: info@aktifkarbon.com


 
Locations of visitors to this page