yeşili ve maviyi bize emanet edilen ilk günler kadar saf ve temiz hale getirmeye çalışalım
Aktif karbonun kullanım alanları
Renk giderme:

Birçok kompleks işlem basamaklarında geniş kullanıma sahiptir; gıda ürünleri, son ürün aşamasında renk değişikliği gereken kimyasallar ve ilaç endüstrisi bunlar arasında gösterilebilir. Piyasa üreticilerinin karşılaştıkları talepler doğrultusunda temiz ürünler sağlama ya da doğru renk özelliklerine sahip ürünler hazırlama ihtiyacı doğar. Bu ihtiyaçlar için üretilen aktif karbon, sıvılarda renk, kalite ve özellik değişikliğine yol açabilen istenmeyen bileşikleri uzaklaştırmak için kullanılırlar.

Gıda maddeleri sektöründe aktif karbon, glikoz, nişasta, şeker şurupları ve yağların rengini açmak yada rafinerizasyon amacıyla kullanılır.

İlaç sanayiinde aktif karbon, ürün ilacın ve ara ürünlerin saf ve renkten bağımsız olarak ortaya çıkarılmasında güvenilirdir.

ağaç kökenli hammaddeler, kan ve kemikten yapılır, granül, toz ve pelet formunda olabilir.

TEKNOPARK AKTİF KARBON sahip olduğu teknoloji ile dünya standartlarında bu tür AKTİF KARBON üretimini titizlikle gerçekleştirmektedir.

Atık Maddeler

Atıkların yok edilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için artan talep doğrultusunda yakma işlemi, zehirli, ev kökenli ya da klinik atıkların işlenmesi için benimsenmiştir. Maddelerin kompleks doğalarının sonucu olarak bu kez baca gazları kirletici olmaya başlamış, atmosfere salıverilmeden önce işlemden geçirilmesi gereği doğmuştur.

Aktif karbonun bu türü, dioksinleri, ağır metalleri ve diğer kalıntı elementleri baca gazından arıtmak için geliştirilmiştir. En yaygın işlem tekniği, toz aktif karbonla partikül filtrelerinin kaplanması ve çeşitli maddelerle karıştırarak baca gazlarına püskürterek zararlı unsurları yakalamak şeklindedir. İstenmeyen unsurlar daha sonra baca gazı sistemden geçerken ilgili unsurlara uygun aktif karbonda adsorbe olurlar.

Kömür ve ağaçtan elde edilir ve genellikle toz halinde kullanılırlar.

TEKNOPARK AKTİF KARBON sahip olduğu teknoloji ile dünya standartlarında bu tür AKTİF KARBON üretimini titizlikle gerçekleştirmektedir.

Altın:

19.yy boyunca altına hücum furyası yaşanmış, Amerikan altın arayıcıları madeni yamaçlardan kazma ve kürekle külçeler halinde çıkarmışlardır. Devam eden keşifler yer kabuğundaki altın konsantrasyonunu yavaş yavaş azaltmış ve külçe büyüklüğünde maden, çok ender görünür olmuştur. Buna rağmen bu teknikte son işleme tekniğinde cıva gibi oldukça tehlikeli maddelerden yararlanılmakta idi. Gelişmiş kimyasal proses tekniklerinde, altının çok küçük kalıntıları bile ezilmiş maden cevherinin sodyum siyanürle muamelesi yoluyla kazanılır.

Bu amaca yönelik hazırlanmış AKTİF KARBON, şekillenmiş kompleks altını adsorbe etmekte kullanılır. Doymuş AKTİF KARBON asit yıkamadan geçirilip altın,çinko çöktürmesi veya elektrowinning teknikleri ile yeniden kazanılır. Ayrıca siyanürlü bileşiklerin aktif karbonla rahatlıkla yakalanmasından dolayı siyanür atıklarının doğaya salınması tamamı ile engellenerek eski tip cıva tekniğine göre çok daha çevreci bir üretim yapılmış olur.

Prosesin yeri ve tipine göre hindistan cevizi kabuğundan ve odun menşeli olanı tercih edilir ve farklı tane boyutlarında granül, toz ve pelet yapıdadır.

TEKNOPARK AKTİF KARBON sahip olduğu teknoloji ile dünya standartlarında AKTİF KARBON üretimini titizlikle gerçekleştirmektedir.

Sonuç:

Ülkemizde bugüne kadar çevre - insan sağlığı ve konforu konuları günden güne daha çok kavranmakta ve önem sırası üst seviyelere çıkmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojide aktif karbonun kullanımına dayalı proseslerin gelişmesi ile sınırsız denebilecek kullanım alanlarının yanı sıra gelecek dünyanın gelecek nesilleri için vazgeçilemez yaşanabilir çevre için gerekli bir yapıtaşı olan AKTİF KARBON’UN üretimini Türkiye’de ilk kez gerçekleştirerek bu konuda önemli bir açığın kapatılması için faydalı çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz.

“DÜNYA BİZE BABALARIMIZDAN MİRAS KALMADI ! BİZ ONU ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIK”

Lütfen görüş, önerileriniz, istekleriniz için bize ulaşın 
e-mail: info@aktifkarbon.com


 
Locations of visitors to this page